Եթե հավատաս՝ Աստծո փառքը կտեսնես

Եթե հավատաս՝ Աստծո փառքը կտեսնես

«Յիսուսը քարոզում էր Աստուծոյ թագաւորութեան աւետարանը եւ ասում, թէ ժամանակը կատարուել է, եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը մօտեցել է. Ապաշխարեցէք, եւ հաւատացէք աւետարանին»: Մարկ.1:14-15:

Աստծո թագավորությունում չկա խավար, չկա անեծք, չկա հիվանդություն, չկա սուտ և չկա չարիք: Հիսուսը քարոզում էր Աստծո արքայությունը, որտեղ, ընդհակառակը, կա լույս, օրհնություն, առողջություն, արդարություն և սեր:

Սատանան Ադամից վերցրեց իշխանությունը և վեց հազար տարի իշխում է աշխարհի վրա: Սատանան տարածում է այն ամենը, ինչը չկա Աստծո արքայությունում: Բայց Հիսուսն ասաց, որ մոտեցել է Աստծո արքայությունը, դու կարող ես դուրս գալ սատանայի իշխանության տակից: Դրա համար հարկավոր է ապաշխարել: Ապաշխարությունն ընդամենը սկիզբն է: Նպատակը Աստծո արքայությունն է: Ապաշխարության միջոցով այն ամենը, ինչ կա Աստծո արքայությունում, կմոտենա քեզ:

«Եւ Բանը մարմին եղաւ՝ եւ բնակուեց մեր մէջ. եւ Նորա փառքը տեսանք՝ ինչպէս Հօրից եղած միածնի փառք՝ շնորհքով եւ ճշմարտութիւնով լիքը»: Հովհ.1:14:

Մարդկությունն իր պատմության ընթացքում երբևէ նման շնորհ չէր տեսել՝ Աստված մարդ էր դարձել, հասարակ մարդ: Նա լիքն էր ճշմարտությամբ, շնորհքով ու սիրով: Նա եկավ, որ Իր վերքերով բժշկի մարդուն: Աստված մարդուն առողջ է ստեղծել: Մարդու ճակատագիրը առողջ լինելն է: Սատանան խլել է առողջությունը, բայց Հիսուսը եկավ, որ քանդի սատանայի գործերը:

Երբ Հիսուսին հայտնեցին, որ Ղազարոսը հիվանդ է (Հովհ. 11:4), Հիսուսը չշտապեց նրա մոտ, այլ ասաց, որ այդ հիվանդությունն Աստծո փառքի համար է: Երբ բժիշկներն ասում են, որ հիվանդությանը այլևս ոչ մի բուժում չկա, հավատա, որ Հիսուսը կարող է բժշկել: Մարթան և Մարիամը ասում էին, որ եթե Հիսուսը ժամանակին գար, Ղազարոսը չէր մեռնի: Իսկ Հիսուսը պատասխանեց՝ «Ես եմ հարությունը և կյանքը» (Հովհ.11:25):

Կյանք ստեղծողը, կյանքի աղբյուրը, Ինքը՝ Կյանքը, եկել էր աշխարհ և կանգնած էր Մարթայի ու Մարիամի առաջ: Նա արտասվեց Ղազարոսի համար, որովհետև ամեն մարդու մահ մեծ ցավ է Աստծո համար:

Թեև Մարթան գիտեր, որ նախկինում էլ Հիսուսը հարություն էր տվել մեռելներին, սակայն դեռևս ամբողջությամբ չէր հավատում, որ Հիսուսը կյանքն է: Մարթան Հիսուսին զգուշացրեց, որ Ղազարոսն արդեն հոտել է: Բայց Հիսուսը հանդիմանեց Մարթային.

«Չ’ասեցի՞ քեզ, որ եթէ հաւատաս, Աստուծոյ փառքը կ’տեսնես»: Հովհ.11:40:

Հիսուսը հարություն տվեց Ղազարոսին: Հիսուսը ոչ միայն այն ժամանակ էր կյանքի աղբյուրը: Հիսուսը նույնն է երեկ, այսօր և հավտյան: Հիսուսը բժշկում է: Նա քո բժիշկն է: Դու միայն պիտի հավատաս: Հիսուսը վճարել է քո հիվանդության դիմաց: Դու բժշկված ես Նրա վերքերով:

Հիսուսը հարություն տվեց չորս օր առաջ մեռած մարդուն: Ուրեմն հավատա, որ չկա այնպիսի հիվանդություն, որ Հիսուսը չբժշկի:

Սեփական լրատվություն

Թողեք ձեր կարծիքը

օգտակար հղումներ