Ջանքի մեջ մի՛ թուլացիր

Ջանքի մեջ մի՛ թուլացիր

Պատահե՞լ է, որ քեզ մերժեն. մերժի սիրած աղջիկը կամ տղան, մերժեն և չընդունեն աշխատանքի, մերժեն որևէ այլ հարցում: Իհարկե պատահած կլինի: Սակայն Հիսուսը չի մերժում ոչ մեկին: Նա կանչում է բոլորին:

Հաճախ «կանչված» ասելով հասկանում ենք, որ պիտի լինենք հովիվներ, մարգարեներ, վարդապետներ… Բայց բոլորը չեն, որ կարող են լինել հովիվ, մարգարե կամ վարդապետ: Սակայն բոլորը կանչված են Տիրոջ անունը կրելու: Աստված ամեն մեկիս պարգևներ է տվել, և մենք այդ ունակություններով պիտի ծառայենք Տիրոջը, ծառայենք մարդկանց, Բարի Լուրը տարածենք:

«Ուստի աղաչում եմձեզ, ես՝ Տիրոջ համար բանտարկյալս, որ դուք այնպես քայլեք, ինչպես վայել է այն կոչմանը, որի մեջ կանչվեցիք… ջանալով Սուրբ Հոգու միաբանությունը պահել խաղաղության կապով»: Եփ. 4:1,3:

Հոգու միաբանությունը պահելու համար պետք է ջանք անենք: Աստված մեզ բազմաթիվ պարգևներ է տվել, բայց ամենամեծ պարգևը Սուրբ Հոգին է: Մենք պետք է ջանք  անենք այդ պարգևները Աստծու նպատակներին ծառայեցնելու համար.

«Անհոգ մի լինիր այն քեզանում եղած շնորհքի համար. որ քեզ տրուեց մարգարէու­թիւնով երիցութեան ձեռնադրութեամբ»: 1Տիմ.4:14:

Մենք չպետք է անհոգ լինենք Աստծո պարգևների նկատմամբ: Այլ ըդհակառակը՝ «վարժեցնենք մեր անձը աստվածապաշտության» (1Տիմ4:7): Հովսեփը բազմաթիվ փորձություններով անցավ, բայց հավատարիմ մնաց Աստծուն, իր անձը վարժեցրեց աստվածապաշտությանը և Աստված կատարեց նրա վերաբերյալ Իր նպատակները:

Աստվածապաշտությունն օգտակար է ամեն բանի համար, բայց պետք է ջանք գործադրենք, ծույլ չլինենք: Կարդալ Աստծո Խոսքը՝ սա վարժանք է աստվածապաշտության համար:

Ծուլության մասին շատ բան կա գրված Աստվածաշնչում.

«Աշխատասէրների ձեռքը կիշխէ, բայց ծույլը հարկատու կլինի»: Առակ.12:24:

Ծույլ մարդը կախված կլինի հանգամանքներից, իսկ աշխատասերը կփոխի այդ հանգամանքներն ի օգուտ իրեն:

«Ծույլն ասում է. Ճանապարհին առիւծ կայ, հրապարակների մէջ՝ առիւծ»: Առակ.26:13:

Ծուլությունը հավատի տեսակ է: Այն պատկերներ է ստեղծում ու ստիպում, որ վախենաս այդ պատկերներից և ոչինչ չանես:

Ծույլ մարդը Աստծո Արքայություն էլ չի մտնի.

«Օրէնքը եւ մարգարէները մինչեւ Յովհաննէսն են. Նորանից յետոյ Աստուծոյ արքայութիւնն է աւետարանվում, եւ ամեն մարդ ջանք է անում ուժով մտնել նորա մէջ»: Ղուկ.16:16:

Ջանք անողը կստանա Աստծո օրհնությանը այս կյանքում և կարժանանա Աստծո խոստմանը հավիտենական կյանքի մասին: Աստված ինքն է հորդորում, որ ջանք անենք.

«Ես որոնց որ սիրում եմ յանդիմանում եմ, եւ խրատում եմ. Ուրեմն ջանք արա եւ ապաշխարիր»: Հայտ. 3:19:

Մեղքը հաճախ սովորություն է դառնում և քիչ հավանական է, որ մի անգամ լացելով ու ապաշխարելով կարող ես հաղթահարել այդ սովորությունը: Անհրաժեշտ է հետևողականորեն ջանք անել:

«Եթէ կացինը բթացել է, եւ նա չսրէ նորա բերանը, այն ժամանակ նա պէտք է ոյժը զօրացնէ, եւ յաջողութեան շահն իմաստութիւնն է»: Ժող.10:10:

Ուրեմն եղի՛ր իմաստուն՝ դիմի՛ր Հիսուսին, կարդա Աստծո Խոսքը, ջանքի մեջ մի թուլացիր և Աստծո օրհնությունը չի լքի քեզ:

«Ջանքի մէջ մի՛ թուլացեք. Հոգով ջերմեռանդ եղեք, Տիրոջը ծառայեցեք»: Հռոմ.12:11:

Գոռ Կարապետյանի քարոզից:

Սեփական լրատվություն

Թողեք ձեր կարծիքը

օգտակար հղումներ