Կյանքի գետ, որ քո մեջ է

Կյանքի գետ, որ քո մեջ է
Կենդանի ջրերի աղբյուրը մեր մեջ է:
«Ով Ինձ հավատա, ինչպես Գիրքն է ասում, նրա որովայնից կենդանի ջրի գետեր պիտի բխեն» Հովհ. 7:38:
Կյանքը, քաղաքները, քաղաքակրթությունը այնտեղ են ծաղկում, որտեղ գետ կա: Որտեղ չկա գետ, այնտեղ անապատ է: Արարիչը Եդեմական պարտեզն էլ 4 գետերի վրա ստեղծեց: Մենք պետք է մաքուր պահենք մեր ներսի գետերը, որ Աստված է տվել:
Իսկ մաքուր պահելու համար պետք է լեզուներով աղոթել: Լեզուներով աղոթքը Սուրբ Հոգով մկրտված լինելու նշանն է, ապացույցը: Երբ աղոթում ես լեզուներով, գետերը շարժվում են:
Մարդու միտքը սահմանափակ է: Այդ սահմանափակ մտքով մենք ուզում ենք հաղորդակցվել Գերագույն միտքն ունեցողի հետ: Սա հեշտ չէ: Բայց Աստծո Խոսքն ասում է.
«...որովհետեւ թէ ինչ բանի համար պիտի աղօթք անենք՝ ինչպէս արժան է, չ’գիտենք. բայց ինքը Հոգին անբարբառ հառաչանքով բարեխօս է լինում։ Եւ սրտերը քննողը գիտէ թէ ինչ է Հոգու խորհուրդը. որովհետեւ Աստւծուն վայելած կերպով սուրբերի համար բարեխօսում է» Հռոմ.8:26-27։
Այսինքն լեզուներով աղոթելիս Սուրբ Հոգին գիտի, թե ինչ և ինչպես խնդրի: Հաճախ աղոթքի հրավիրում են նրանց, ովքեր գեղարվեստական, ճարտար լեզու ունեն: Բայց աղոթքի համար կարևորը հավատն է, սիրտը, հոգին:
Աղոթենք լեզուներով, ու կհոսեն կենդանի ջրի գետերը: Բայց աղոթենք հավատով, սրտով, Հոգով:
Հովիվ Տիգրան Թադևոսյան

Թողեք ձեր կարծիքը

օգտակար հղումներ