Մեղավո՛ր չէ

Մեղավո՛ր չէ
Բայց երկնային դատավորն ասել է՝ ՄԵՂԱՎՈՐ ՉԷ: Ինձ արդար են համարել, արդարացրել են այնպես, որ կարծես, թե երբեք էլ մեղք չեմ գործել:

Լիտվայի ավետարանական եկեղեցիները դատապարտել են Գերմանիայի ավետարանական եկեղեցու որոշումը:

Լիտվայի ավետարանական եկեղեցիները դատապարտել են Գերմանիայի   ավետարանական եկեղեցու որոշումը:
Մենք կարծում ենք, որ դա հանցագործություն է: Եկեղեցու այդ որոշումը դուրս է քրիստոնեության շրջանակներից և մենք չենք ցանկանում դրա հետ որևէ ընդհանուր բան ունենալ:

Հագուստի պատիվը

Հագուստի պատիվը
Այդպես եք նայում երեսին և պայծառ հագուստին այն մարդու, որ ներքուստ լի է աղտեղությամբ։ Իսկ այն սուրբ հայրերը, որոնց հանդիպեցի, արտաքուստ էին աղտեղի, իսկ ներքուստ՝ լի հոգու շնորհով։

Բարություն

Բարություն
Նրա ձայնը համարյա չէր լսվում գնացքի աղմուկի և մարդկային սրտերի քարացածության պատճառով:


օգտակար հղումներ